Razmnožavanje irisa ili perunike

Korijenova struktura kod irisa ili perunike zove se rizom. Iz njega se razvija lišće, stabljika cvijeta i cvijet. Šo je biljka starija proizvodi više rizoma a samim tim i zelenih dijelova biljke. Međutim, vremenom dolazi i do toga da početni rizom ugine to za posljedicu ima smanjivanje cvjetnosti perunika. 

Zbog toga je neophodno svake dvije do tri godine izvršiti podjelu perunika, odnosno rizoma. Na taj način nastaju nove biljke koje će vaš vrt obogatiti novim cvjetovima. Uobičajeno je da se podjela rizoma odnosno razmnožavanje perunike vrši po završetku cvjetanja ovo se odnosi na sibirski iris. Na sličan način se razmnožavaju sve biljke koje imaju rizome.

Izvadite rizom iz zemlje

Izvadite rizom iz zemlje

1 Izvadite kompletnu biljku iz zemlje, za ovo vam mogu poslužiti vile.

Razdvojite rizom na više manjih komada

Razdvojite rizom na više manjih komada

2 Nožem ili makazama podijelite  rizom na više beba perunika. Ako imate mogućnost prije upotrebe sječiva dezinfikujte ga (10% rastvor varikine će poslužiti).

Skratite lišće

Skratite lišće

3 Skratite lišće na visinu od maksimalno 20cm. Operite rizom i izvršite vizuelnu inspekciju. Ako primjetite debele bijele crve rizom obavezno unistite ili bacite u kantu za smeće. Rizom mora biti zdrav bez bilo kakvih znakova sušenja ili truljenja!

Okrenite sve biljke jednako

Okrenite sve biljke jednako

4 Posadite nove biljke u zemlju koja je drenirana, po potrebi dodajte gnojivo na bazi fosfora. Udaljenost između pojedinih biljaka može biti oko 30cm.

Zatrpajte rizom tankim slojem zemlje

Zatrpajte rizom tankim slojem zemlje

5 Zatrpajte rizom zemljom, nije potrebna duboka sadnja dovoljno je samo prekriti rizom tankim slojem zemlje. Potrebno je novu biljku zalijevati dva puta dnevno sljedećih deset dana kako bi se adaptirala. 

Tagged under

Leave a Reply