Nameštaj – Istorija nameštaja

Kada su ljudi naučili da se bave poljoprivredom i da žive u stalnim naseljima, počeli su izrađivati i namještaj. Dokazi o postojanju namještaja datiraju čak iz neolitksog perioda. U početku, namještaj je isključivo imao funkcionalnu ulogu, a njegov stil je ovisio o njegovoj svrsi i načinu života njegovih korisnika. 

Sa razvojem civilizacije mnogo toga se mjenjalo i kada je namještaj u pitanju. Izgled, korišteni materijala pa i sama svrha bivali su mjenjani tokom vremena, namještaj je počeo da dobija sve više na značaju i postao nešto bez čega bi život kakvim ga poznajemo bio nezamisliv.

U istoriji namještaja razlikujemo mnogo epoha

Neolitički period

Niz jedinstvenog kamenog namještaja počev od komoda i ormara pa sve do kreveta i kamenih stolica pronađen je u mjestu Skara Brea, neolitsko naselje u arhipelagu Orkney u Škotskoj koje datira između 3100. i 2500. godina PNE.

Tagged under

Leave a Reply