Krovne terase pretvorene u zelene oaze

Danas postoji velika popularnost krovnih vrtova, urbanih farmi, međutim krovne terase nismo mi izmislili, one postoje već vijekovima. Viseći vrtovi iz Mesopotamije,  stari nekoliko milenijuma, upravo su bili vrtovi na krovnim terasama.

I Rimljani su gajili kulturu uzgoja biljaka na krovnim terasama. Vila Misterija u Pompeji, zamrznuta u vremenu, pokazuje kako su Rimljani stoplili enterijer i eksterijer u jednu cjelinu. Ponovnu popularnost krovni vrtovi su stekli sredinom dvadesetog vijeka. Danas kada gradovi postaju sve više naseljeni i kada građevine idu sve više u visinu, krovne terase pretvorene u vrtove su popularnije nego ikad. Sakupili smo nekoliko primjera kako to izgleda.

Tagged under

Leave a Reply