Kako oblikovati travnjak

Davanje oblika travnjaku je jednostavan proces a može da ima veliki uticaj na cjelokupan izgled vrta. Transformisanje travnjaka uobičajenog pravougaonog oblika u kružni ili travnjak sa vjugavim ivicama može da promjeni atmosferu u cijelom dvorištu. Za ovaj posao vam nije potreban novac već samo malo vremena.

oblikovanje travnjaka1

Prvo na list papira skicirajte svoj vrt, pomoću metra prenesite dimenzije u izabranoj proporciji. Kada na list papira nacrtate željeni oblik travnjaka potrudite se da sliku prenesete u svoj vrt.

oblikovanje travnjaka2

Ako ste izabrali kružni oblik travnjaka ili ste izabrali da će samo jedan ćošak biti kružnog obilka, nađite centar toga zamišljenog kruga. U njega zabodite metalni ili drveni štap za koji svežite konopac koji je u stvari poluprečnik kruga. Kružnicu označite pijeskom ili sprejem u boji.

oblikovanje travnjaka3

Ašovom isjecite travnjak po liniji koju ste napravili. Dubina treba da bude od 5 do 10cm. Stalno provjeravajte da ne izgubite oblik.

oblikovanje travnjaka4

Podvucite ašov pod travu koju trebate ukloniti. Pažljivo uklonite sloj trave.

oblikovanje travnjaka5

Po obodu travnjaka postavite borduru od plastike. Pričvrstite je i pritisnite u zemlju.

oblikovanje travnjaka6

Nastalu prazninu popunite šljunkom ili drobljenim kamenom. Alternativno, prostor može poslužiti i kao cvjetna gredica.

Na kraju se postarajte da travnjak dobro zalijete.

Tagged under

Leave a Reply