Japanski vrtovi

Japanski vrtovi postoje već stotinama godina i kombinuju prirodne elemente kao što su voda, kamen, pijesak i biljke.  Sam dizajn zasnovan je na 3 principa, a to su: umanjena razmjera, simbolizacija i shakkei (”Pozajmljeni pejzaž” –  princip uključivanja okolnog pejzaža u kompoziciju vrta).

Stjenoviti vrt

Stijene i pijesak oslikavaju prizore planina i rijeka. Pijesak i šljinak su prošarani pažljivo oblikovanim brazdama koje simbolizuju rijeke, dok same stijene reprezentuju planine. Stijene se mogu grupisati nasumično, međutim ukoliko se želi ispoštovati tradicija, onda bi grupice trebale sadržati neparan broj stijena.

Za ovakav vrt nije potreban veliki i otvoren prostor. Ispod možete vidjeti zatvoreni stakleni vrt koji objedinjuje životni prostor sa prirodom. Obratite pažnju na to kako pažljivo oblikovane brazde u pijesku stvaraju iluziju rijeke.

Vrt sa mahovinom

Japanski vrtovi često koriste mahovinu zbog nejne prilagodljivosti i otpornosti. Mahovina je u stanju da preživi i ostane zelena i u jako teškim uslovima, bilo da se radi o eksremno niskim temperaturama ili pak o teškim sušama. Kao što možete primjetiti na slikama ispod, četvrtasti odjeljci mahovine se smjenjuju sa kamenim kvadratićima, stvarajući efekat šahovske table.

Koi jezerca

Koi jezerca su još jedan jako čest element u japanskim vrtovima. Ona unose boju i život u vrt. Kao što možete vidjeti, ona mogu biti različitih oblika i veličina te se uklapaju u bilo koje dvorište.

Mostovi

Neizbježan dio japanskih vrtova su i mostovi. Drveni ili kameni, jednosavni ili neobični, omogućuju slobodno kretanje po vrtu i predstavljaju kockicu koja nedostaje koi jezercima da bi bila savršena.

 Shishi-odoshi

Shishi-odoshi u širem smislu jesu japanske naprave koje služe za plašenje ptica i životinja koje mogu oštetiti vrt. Zasniva se na pivotiranju cijevi od bambusa oko težišne tačke. Na lakši kraj cijevi dotiče voda i spušta ga pri tom podižući drugi, teži kraj. Na taj način dospjela voda otiče iz cijevi, a kada se cijev u potpunosti isprazni teži kraj se vraća u prvobitni položaj i udara o kamen ili neku drugu podlogu  koja se nalazi ispod njega. Zvuk koji nastaje prlikom udaranja bambusove cijevi o kamen je taj koji će uplašiti nepoželjne posjetioce japanskog vrta.

 Japanske lampe

Japanske lampe postoje u različitim veličinama i oblicima, ali im je zajedničko to što su od kamena. Smještene su na pažljivo biranim lokacijama unutar vrta, obično na uzvišenjima ili ostrvcima.

Kreiranje predivnog japanskog vrta ne zahtjeva veliki prostor, već pravilnu upotrebu i kombinovanje gore navedenih elemenata.

Tagged under

Leave a Reply