Ideje za dekorativne grede unutar sobe

Dekorativne grede su dizajnirane za jednostavnu instalaciju, seku se lako u skladu sa potrebama vašeg plafona. Dekorativne grede su male težine imitacija drveta i one neće ugroziti integritet vašeg plafona ili krova.

Dekorativne grede su upola manje od strukturnih greda, i mogu biti šuplje da bi smanjile težinu. Ukrasna pokrivna građa često je proizvedena od strukturnih greda napuštenih i porušenih starih kuća, štala, preduzeća ili skladišta. Zajednički oblik za dekorativne  grede je kockast dizajn.  Pogledajte ove sjajne plafone sa imatacijama grede.

Tagged under

Leave a Reply