Zamak iz XIII vijeka prekriven koloritnim grafitima

Ko kaže da srednjovjekovni zamak mora da bude uštogljena hrpa sivog kamena? Grof od Glasgova je svoj zamak pretvorio u najzabavniji zamak u cijeloj Škotskoj. Porodica Bojls živi u ovom zamku još od njegove izgradnje i jedina je porodica koja od prvog dana posjeduje i živi u jednom ovakvom zamaku.

2010 godine dobili su nalog od Zavoda za zaštitu starina da sa fasade uklone malter nanešen 1950. godine koji je počeo da uništava vremešnu građevinu. Tada je stari grof, na nagovor svoje djece, odlučio da prije uklanjanja fasade pozove brazilske umjetnike i zamoli ih da zamak u cijelosti oslikaju grafitima, što su ovi sa zadovoljstvom i prihvatili.

Nakon što su brazilski umjetnici završili svoj rad zamak je privukao veliku medijsku pažnju a rijeke turista su se počele slijevati prema zamku. Tada je grof zamolio Zavod da i poslije roka od tri godine, do kada je trebalo ukloniti fasadu sa grafitima, dozvole da grafiti ostaju trajno. Zavod se djelimično saglasio sa ovim i dozvolio je da ovakva fasada ostane još nekoliko godina.

Inspekcijom 2012. godine utvrđeno je da je fasada ozbiljno oštetila zamak i naloženo je njeno hitno uklanjanje a kao krajnji rok je određena 2015. godina. Međutim, do danas nismo saznali da li je fasada sa grafitima uklonjena. Ostaje nam samo da uživamo u ovom fantastičnom umjetničkom djelu.

Tagged under

Leave a Reply