Vrtna borudra, nezaobilazna dvorišna dekoracija

Vrtne bordure ili ivičnjaci za vrt se koriste za odjeljivanje površina. Pomoću njih odvojićete cvjetnu gredicu od vrtne staze ili prilazni put za garažu od tratine. Vrtni ivičnjaci su dekorativni element u dvorištu koji pravilno upotrijebljeni mogu imati značajan uticaj na izgled vašeg dvorišta.

Vrtne bordure imaju zadatak da definišu pojedine dijelove dvorišta. One mogu biti od različitih materijala i različitog izgleda. Mnogi ih upotrebljavaju u svome vrtu a nisu ni svjesni značaja vrtnih ivičnjaka za cjelokupni izgled vrta. Za izgradnju vrtnih bordura možete upotrijebiti predfinisane dekorativne elemente koje možete kupiti u svakom malo bolje opskrbljenom vrtnom centru ili ih možete i sami napraviti od stare cigle, kamena, drveta …

Stare cigle su materijal koji će se najbolje uklopiti u vrtove klasičnog stila. Jeftini su a možete koristiti i crvene i žute cigle. Cigle možete koristiti kao vrtne ivičnajke na više načina: položite ih uspravno jednu uz drugu, polegnite ih na širu stranu i redajte jednu uz drugu ili ih okrenite dijagonalno, u tom slučaju moraćete ih bar 1/3 ukopati u zemlju. Prilikom redanja cigle koja će služiti kao vrtna bordura uvijek iskopajte mali kanal u koji stavite sloj pijeska pa tek onda redajte cigle.


Betonski ivičnjaci su relativno jeftini. Danas postoji veliki izbor betonskih ivičnjaka. Koristite ih na mjestima gdje ih nećete pomjerati, npr. kao granicu između prilaznog puta za garažu i travnjaka. Postoje različiti načini redanja betonskih ivičnjaka a jedan od zanimljivijih je u vidu talasa. Kada se betonske bordure podižu i spuštaju stvarajući izgled valova.

Kamen je materijal koji će vašem vrtu dati prirodan izgled. Kamen je izuzetno dugotrajan materijal koji godinama dobije lijepu patinu. Kao vrtnu borduru kamen možete slagati na mnogo načina. Možete kupiti kamen u vidu kamenih kocki ili grubo sječenog kamena. Međutim, kamen možete i sami da sakupite. Slično se postavlja kao i cigla. Obavezan je kanal na čije dno trebate staviti pijesak. Ako kamen slažete u nekoliko redova biće vam potrebno neko vezivo.


Drvene vrtne bordure mogu biti u vidu: ogradica, stubića, gredica i sl. Drvo je materijal koji se najlakše obrađuje i najjeftiniji je. Obavezno je da drvo zaštitite od propadanja a za shabby chic izgled ogradu prebojite bijelom bojom. Takođe, možete kupiti i gotove dijelove za ogradu. Stubiće zaštitite a potom ih jedan do drugog zabodite u zemlju. Rustičan izgled postignite tako što ćete u zemlju gusto zabosti deblje grančice visine oko 20cm međusobno ih povežite žicom ili ih redajte između dvije letve kako bi zadržale oblik.


Bordure u vrtu mogu biti i biljke. Bitno je da su biljke niske i zelene preko cijele sezone. Sadite ih gušće nego što bi inače i pincirajte kako bi izdanci bili što gušće raspoređeni.


Pored nabrojanih postoje i druga rješenje za vrtne bordure a neka od njih su plastični ivičnjaci, flaše, valoviti lim itd. Uvijek imajte na umu da vrtna bordura treba da se uklopi u stil u kome je vaš vrt.

Tagged under

Leave a Reply