Jesenje orezivanje ruža

Sve se ruže prije zime moraju pravilno orezati. Orezivanjem se uklanjaju bolesne, suhe grane ali i grane…