Mjenica

Šta je mjenica? Zašto služi mjenica? Može li mjenica sadržavati kamatu? Može li se potpis na mjenici…