Petra, grad koga više nema

Naime, grad postoji, ali je već odavno napušten. Ovo čudo svjetskog graditeljstva uklesano u crvenu stijenu nalazi…