Veličina bazena

Prvo smo odredili za šta će nam bazen služiti a potom smo odredili izgled bazena i lokaciju na kojoj ćemo ga…

Izgled i lokacija za bazen

Kada ste odlučili za šta će vam bazen služiti potrebno je preći na sljedeći korak kada je u pitanju…