Vertikalni vrtovi

Oni su zeleni na više načina, možete ih napraviti od materijala za reciklažu, oni prečišćavaju vazduh oko…