Koja su ostrva na prodaju?

Izolacija je prestala da bude oblik lišavanja luksuza, u modernom svijetu, interneta, mobilnih telefona, jahti od 100…