Svemirska arhitektura u Boliviji

Postoje debate između arhitekata i teoretičara, šta može da uradi arhitektura kao politički mehanizam? Može li da promjeni…