Istorija dizajna enterijera

Istorija  dizajna enterijera može se pratiti od vremena pećinskih ljudi pa do danas. Kroz vijekove, bilo je…