Gdje žive bogati i slavni?

Odgovor na postavljeno pitanje ja lak, žive u kućama, vilama, dvorcima pa i kamp prikolicama ka bankrotiraju.…