Renta ili rata?

U ovo vrijeme kada su cijene stanova i kuća u silaznoj putanji i kada su kamate na…