Sve zamke agencija za nekretnine

Više dilema je prisutno prilikom kupovine nekretnina preko agencija za nekretnine kao posrednika. Najveća dilema je, kolika je uobičajna provizija ovih agencija? Druga je, ko plaća proviziju? I treća ali ne manje bitna je, ugovor o posredovanju koji se sklapa sa agencijama za nekretnine.

Agencije za nekretnine su posrednici između kupca i prodavca nekretnina. Pored legalnih posrednika, postoji i mnoštvo nelegalnih kojih se klonite jer vrlo često možete imati nesagledivu štetu  koja vas može stajati i živaca i novca!

Uobičajna provizija je 2-3% od vrijednosti ugovorene cijene. Na veću proviziju nemojte pristati, imajte na umu da postoje i druge agencije. Proviziju plaća onaj ko je unajmio agenciju za nekretnine. Na primjer, ako tražite stan i vidjeli ste odgovarajući u oglasima. Nazvali ste i vidjeli da taj stan oglašava agencija za nekretnine. Vi ne plaćate nikakvu proviziju. Proviziju plaća onaj koji je unajmio agenciju!

Ako pak želite da unajmite agenciju za nekretnine bilo da prodate ili kupite nekretninu obratite pažnju šta potpisujete. Nikad ne potpisujte ništa bez da ste pročitali! Agenti za nekretnine znaju biti vrlo često beskrupulozni, stoga ako želite da ih unajmite ugovor s njima se potpisuje samo jednom, nikakvi naknadni potpisi i ovjere! Obratite pažnju na trajanje ugovora, insistirajte na važnost ugovora ne više od 1 godine.

Ako pak ne želite unajmiti agenciju ali želite kupiti stan koji se prodaje preko agencije za nekretnine, sa agencijom ne potpisujte nikakav ugovor, ugovor se potpisuje kod notara između vas i prodavca!

Tagged under

Leave a Reply