Šta je sudužnik a šta žirant ili jamac?

Cilj svake banke je da osigura svoja sredstva. Banka se osigurava hipotekom, sudužnikom ili jemcem odnosno žirantom. Sudužnik je osoba ili pravno lice koje dužniku povećava kreditnu sposobnost.

Znači da zbir primanja dužnika i sudužnika povećava gornji limit kredita. U slučaju neplaćanja od strane dužnika onda na sudužnika prelazi obaveza otplate kredita. U slučaju da se radi o stambenom kreditu, sudužnik ne postaje vlasnik nekretnine ako na njega prelazi obaveza otplate kredita, sem ako ne postoji ugovor između dužnika i sudužnika.

Jamac ili žirant je osoba ili pravno lice koje svojim primanjima garantuje da će kredit koji je uzeo dužnik biti otplaćen. U slučaju da dođe do problema u otplati kredita, banka na osnovu potpisane izjave, Administrativne zabrane, može aktivirati garanciju, što jemca ili žiranta automatski stavlja u položaj dužnika.

Znači, razlika je vrlo mala. Obaveza otplate kredita prelazi i na sudužnika i na žiranta u slučaju problema u otplati kredita od strane dužnika.

total_sales:
0
Tagged under

Leave a Reply