Pregled kamatnih stopa stambenih kredita vodećih banaka u Hrvatskoj

Ovih dana smo istraživali kolike su efektivne kamatne stope (EKS) vodećih hrvatskih banaka za stambene kredite. Hrvatska je duboko u recesiji kojoj se još ne vidi kraj ali cijene stanova su niske, u kojoj banci se isplati dići stambeni kredit?

Efektivna kamatna stopa (EKS) je uslovljena:  redovnom kamatnom stopom i visinom naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužinom otplate kredita, visinom eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela, administrativnom zabranom itd. Prilikom našeg istraživanja uočili smo da neke banke nisu transparentne u izražavanju EKS, što je u suprotnosti sa pravilima Hrvatske narodne banke. Uprkos tome, možete vidjeti pregled kamatnih stopa na stambene kredite vodećih hrvatskih banaka. Još ćemo reći da neke banke imaju i određene ponude koje su namjenjene posebnim grupama ljudi, međutim njih nismo uzeli kao relevantne za ovo istraživanje. Uobičajeno je da je rok otlate kredita do 360 mjeseci i da je maksimalni iznos kredita do 250.000 eura.

ZABA Zagrebačka banka – članica Unicredit grupe – efektivna kamatna stopa (EKS)  za klijente banke je 6,35%,  za ostale je 6,62% , rok otplate kredita se kreće od 13 do 360 mjeseci.

PBZ Privredna banka Zagreb – klijenti banke do 40 godina starosti plaćaju efektivnu kamatnu stopu (EKS) 6,13%, za ostale EKS iznosi 6,45%. Za klijente banke starije preko 40 godina efektivna kamatna stopa EKS iznosi 6,45% dok je za ostale EKS 6,77%.

Erste bank Hrvatska  –  za klijente banke do 30 godina  koji dižu stambeni kredit bez osiguranja hipoteko, efektivna kamatna stopa je 6,35%, za ostale klijente je EKS 6,78%. Za klijente banke preko 30 godina koji koriste hipoteku kao način osiguranja efektivna kamatna stopa EKS je 6,21%, za ostale EKS je 6,64%.

Raiffeisen banka Austria – nudi stambene kredite sa rokom otplate do 360 mjeseci. 6,45% je efektivna kamatna stopa EKS za klijente banke, za ostale klijente EKS je 7,74%.

SPB Splitska banka  – efektivna kamatna stopa EKS za klijente banke mlađe od 41 godinu je  5,47%, dok za klijente banke starije od 41 godinu EKS iznosi  5,75%. Za ostale klijente mlađe od 41 godinu efektivna kamatna stopa EKS je 5,74% i za klijente starije od 41 godinu 6,01%.

HPB Hrvatska poštanska banka – za stambene kredite u kunama sa rokom otplate do 360 mjeseci efektivna kamatna stopa EKS je 6,85%.

OTP banka – nudi stambene kredite sa rokom otplate do 25 godina. Stambeni krediti do 15.000 eura imaju efektivnu kamatnu stopu EKS od 8,14%, krediti veći od  15.001 pa do 250.000 eura imaju efektivnu kamatnu stopu EKS od 7,59%.

Hypo Alpe Adria Hrvatska – stambene kredite nudi na rok otplate do 30 godina. Efektivna kamatna stopa EKS  za klijente banke je 5,93%, dok za ostale klijente EKS je 6,73%.

Tagged under

Leave a Reply