Pregled kamatnih stopa na stambene kredite u Federaciji BiH

U nastavku našeg istraživanja najpovoljnijih stambenih kredita obišli smo vodeće banke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uočljivo je da većina banaka ima slične uslove a kao neizostavan način osiguranja plasiranih sredstava je hipoteka.

Stamebni krediti, u ova teška vremene, bez obzira koliko povoljni bili velikom broju građana su nedostupni.

Raiffeisen banka BiH – efektivna kamamtna stopa je 7,07$ za maksimalni iznos i rok otplate od 10 godina. Maksimalni iznos kredita je 250.000KM a maksimalni rok otplate je 25 godina. Osiguranje je hipoteka.

Intesa SanPaolo banka – daje stambene kredite sa EKS od 8.81%. Maksimalni iznos kredita je 150.000 Eura. Rok otplate ovog kredita je do 30 godina. Efektivna kamatna stopa se smanjuje ako je korisnik kredita i klijent banke.

Sparkasse banka BiH – bez hipoteke makslimalni iznos kredita je do  45,000KM i na maksimalni rok otplate do 10 godina. Iznos kredita koji se daju bez hipoteke zavisi od kreditne sposobnosti klijenta a rok otplate je maksimalno 25 godina. Efektivna kamatna stopa EKS za kredite bez hipoteke je 8,2%, a za kredite sa hipotekom EKS je 7,33%.

NLB tuzlanska banka – EKS je 10,62% za maksimalni rok otplate od 20 godina, maksimalni iznos kredita je 200,000KM. Osiguranje kredita je hipoteka ili žiranti.

Hypo Alpe Adria Mostar – maksimalni iznos kredita zavisi od visine primanja, najveći iznos je 293,000KM. EKS je 7,90% za klijente banke, za ostale 8,38%. Maksimalni rok otplate je 25 godina.

Procredit banka – efektivna kamatna stopa EKS za klijente banke iznosi 7,84%, za ostale klijente EKS je 9,49%. Maksimalni iznos kredita je 200,000KM a maksimalni broj godina otplate kredita je do 20 godina.

UniCredit banka – nudi stambene kredite sa maksimalnim rokom otplate do 30 godina i efektivnom kamatnom stopom od 7,8%.

Postoje još neke manje banke koje nude slične uslove za kreditiranje kupovine stana, tako da nije bilo potrebe da ih posebno istaknemo.

Tagged under

Apologies, but no related posts were found.

Leave a Reply