Petra, grad koga više nema

Naime, grad postoji, ali je već odavno napušten. Ovo čudo svjetskog graditeljstva uklesano u crvenu stijenu nalazi se u Jordanu. Nekada glavni grad Nabatejaca danas se nalazi na spisku UNESCO-a.

Petra je grad uklesan u crvenu stijenu.

Petra je grad uklesan u crvenu stijenu.

Na vrhuncu moći u Petri je živjelo 40 000 stanovnika. Grad je bio bogat a sve od trgovine sa Mesopotamijom, Arabijom, Egiptom. Petra je kontrolisala put tamjana, koji je u to doba bio vrlo značajan. Petra se pominje i u Bibliji ali pod hebrejskim imenom, Sela, što znači stijena. Grad je napušten u 13. vijeku i potom zaboravljen sljedećih 500 godina.

Tagged under

Apologies, but no related posts were found.

Leave a Reply