Kako objesiti luster lako i bezbjedno

Za vješanje lustera na plafon ne treba neka posebna vještina ali treba biti oprezan jer se ipak radi sa strujom. Prije nego počnete bilo šta da radite sa električnim instalacijama uvijek prvo isključite električni osigurač u razvodnoj kutiji! Pa i kada isključite osigurač gole žice uvijek provjerite ispitivačem za struju kako bi se uvjerili da struje nema. Da biste postavili luster pratite narednih nekoliko jednostavnih koraka.

Za ovaj posao vam je potrebno:

bušilica, odgovarajuća burgija za beton, tiple odgovarajuće debljine, kuka za kačenje lustera, redne spojnice, ispitivač, kliješta za skidanje izolacije, izolir traka.

Prije nego pristupite vješanju lustera otiđite do razvodne kutije i isključite odgovarajući osigurač koji napaja električnom strujom izvod gdje ste planirali postaviti luster!

namestiti luster1

1 Ogolite 1cm žica kliještima za skidanje izolacije. Ispitivačem provjerite da slučajno nema struje. Pazite da se žice ne dodirnu dok ne budete sigurni da je struja isključena!

namestiti luster2

2 Bušilicom izbušite rupu u koju ćete staviti tiplu. Rupa treba da bude sa suprotne strane odakle dolazi električni kabl!

namestiti luster3

3 U tiplu uvrnite kuku na koju ćete zakačiti luster.

namestiti luster4

4 Sa kablova na lusteru uklonite kliještima za skidanje izolacije izolaciju.

namestiti luster5

5 Zakačite sigurnosnu sajlu lustera za kuku. Žice iz električne instalacije spojite rednom spojnicom sa žicama lustera.

namestiti luster6

6 Za dodatnu zaštitu nulu (žuto zeleni kabl) povežite posebnom rednom spojnicom.

namestiti luster7

7 Na kraju masku lustera koja skriva žice podignite do plafona i fiksirajte.

Tagged under

Leave a Reply