Kako napraviti uzdignute gredice u vrtu?

Februar je najbolje vrijeme da napravite jednu ili više uzdignutih gredica. Izrada uzdignutih gredica nije težak i komplikovan projekat, potrebno vam je malo vremena i sunčano mjesto gdje ćete postaviti svoju gredicu. Uz uzdignute gredice možete saditi povrće ali i cvijeće.

Od materijala biće vam potrebne daske debljine veće od 3cm i dužine od oko 120cm. Visina uzdignute gredice neka bude oko 50cm pa shodno tome odaberite i širinu dasaka. Takođe će vam trebati kolčići dimenzija 5cm x 5cm i visine veće od visine uzdignute gredice za bar 20cm koliko ćete ih zabosti u zemlju. Pripremite još eksere ili vijke dužine 5-7,5cm. Bušilicu, pilu, metar, čekić, olovku i libelu.

Potreban materijal za uzdignute gredice

Potreban materijal za uzdignute gredice

Prvo označite mjesta na krajevima daske gdje ćete izbušiti rupe za vijke. Ovi vijci će spojiti dvije daske. Naravno, ako ste vješti možete odmah direktno bez prethodnog mjerenja spojiti daske. Nije potrebno na svim daskama bušiti rupe već samona onima koje će biti vanjske.

Zatim spojite daske u ram. Jednostavno kroz rupe koje ste napravili prođite vijkom i spojite susjednu dasku. Pazite da se ivice dasaka poklope! Spojite sve četiri daske.

Očistite zemlju gdje planirate postaviti uzdignutu gredicu. Podloga mora biti ravna. Nanesite ram koji ste napravili. Postavite ga na mjesto. U sve ćoškove zabijte po jedan kolčić (sa unutrašnje strane rama). Pazite, daske rama trebaju da budu pod ulom od 90º! Kolčići trebaju da budu iznad zemlje onoliko koliko će vam uzdignuta gredica biti visoka.Vijcima ili ekserima spojite ram sa kolčićima. Po potrebi stavite i kolčiće na srednu dasaka rama.  Ravninu rama prekontrolišite libelom.

Ostalo vam je još samo da postavite ostale daske do visine koju želite. Savku dasku vijcima pričvrstite za klčiće koje ste prethodno zaboli u zemlju. Ovaj dio posla je lagan s obzirom da ste ram poravnali i učvrstli ga.

Spojite na kraju dasku sa daskom dugačkim vijcima kao što ste uradili sa ramom.

Dugačkim vijcima spojite daske na ćoškovima

Dugačkim vijcima spojite daske na ćoškovima

Uzdignute gredice će biti pravi ukras za vaš vrt. Uzgajajte u njima cvijeće, povrće, jagode…

Uzdignutu gredicu popunite zemljom

Uzdignutu gredicu popunite zemljom

Tagged under

Leave a Reply