Festival irisa u Japanu

Još jedan cvjetni festival ovih dana se završava u Japanu – festival irisa. Ovaj tradicionalni festival održava se u gradu Itako. Festival traje od sredine maja od kraja juna.

Festival irisa u Itaka gradu u Japanu.

Festival irisa u Itaka gradu u Japanu.

Itako je grad koji je smješten na mreži kanala, a nalazi se u blizini jezera Kitaura. Zahvaljujući ovoj lokaciji Itako je tokom Edo perioda japanske istorije prosperirao kao trgovački centar. Festival je posvećen cvijetu irisa, bolje reći porodici, koja je podijeljena na tri vrste irisa: ayame, kakitsubata i hanashobu. Svaka vrsta ima svoj period tokom trajanja festivala. Tada milioni cvjetova ukrase obode kanala i parkove Itake. Odlično mjesto za sve koje vole fotografiju pa nije neobično vidjeti da fotografi stoje u redu za neku dobru poziciju.

Ako se zateknete na festivalu irisa, svake srijede i vikenda možete biti svjedoci spuštanje mlade u gondoli. Ovakvo vjenčanje je tradicionalno i izuzetno elegantno, praćeno mnoštvom publike.

Tagged under

Leave a Reply